page_banner

Business class tanden

Iedereen wil in business class leven, maar business class is niet voor iedereen. In feite leven maar weinig mensen hun droomleven en wat andere mensen op hun eerste gezicht van ons zien, weerspiegelt onze plaats in de samenleving.

De manier waarop we ons kleden, de auto die we rijden en onze look, ze vertellen allemaal veel over wie we zijn en wie we zouden willen zijn. Evenzo onthult de manier waarop we glimlachen iets cruciaals over ons. Hoeveel vertegenwoordigen onze tanden ons? Misschien meer dan we ons realiseren. Onze tanden en hoeveel we ons zorgen maken over hun dagelijkse zorg weerspiegelen niet alleen wie we zijn, maar ook de samenleving waarin we leven in. Het hebben van een business class leven en business class tanden hangt niet alleen van ons af, maar ook van onze omgeving. Het hangt inderdaad ook af van verschillende economische, financiële, gender- en educatieve factoren. Bijgevolg kan out teech een instrument zijn om ongelijkheid in samenlevingen over de hele wereld onder de aandacht brengen.

Net als in de Verenigde Staten, volgen Europeanen voor een diepere analyse hetzelfde pad. Europese mannen met een hoger opleidingsniveau hebben toegang tot een betere tandheelkundige zorg dan vrouwen.

De toegang tot tandheelkundige behandelingen speelt een cruciale rol in de samenleving en weerspiegelt de verschillen en problemen tussen landen. In dit opzicht zou een homogene toegang tot tandheelkundige zorg een goed begin kunnen zijn om sociale ongelijkheden weg te werken, bijvoorbeeld idealiter door de ziektekostenverzekering uit te breiden of de tandheelkundige zorg preventie.In heel Europa en int eh VERENIGDE STATEN is er veel te dekken om de gezondheidszorg aan de armste bevolkingsgroep en de armste landen te garanderen.Een compleet gebit en een adequate tandheelkundige behandeling zou een primair recht moeten zijn en geen voorrecht voor blanke en rijke mensen. Idealiter zou je in aanmerking moeten komen voor je verdiensten en kwaliteiten, maar niet voor je tanden.

Iedereen wil businessclass-tanden en iedereen zou daarvoor de kans moeten krijgen.


Posttijd: 30 september-2021